Skåneleden 2021.

Under 2021 kommer jag att vandra hela Skåneleden. Här kommer jag efter hand lägga upp texter och historier inspirerade av vandringarna. Personerna i texterna är i stort påhittade, och all skenbar överensstämmelse med verkligheten beror enbart på slumpen.